0 212 626 85 00
trendefr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri, yangın söndürücü olarak suyun yetersiz kaldığı veya olumsuz etkilere sebep olduğu alanlarda kullanılması tercih edilmektedir. Köpüklü yangın söndürme sistemleri yakıtların ya da yanıcı ve sıvı kimyasalların söndürülmesinde (A-B Tipi Yangın Çeşitlerinde) kullanılmaktadır. Köpüklü yangın söndürme sistemleri uygulama alanlarına göre farklı boşaltma ekipmanları ( çeşitli nozullar, köpük odası-foam chamber, köpük yapıcı – foam maker, köpük monitörü vb.) kullanılarak köpük dağıtım tesisatının tasarlanan otomatik veya manuel olarak dizayn edilebilen bir sistemdir. Kimyasalların üretim için kullanıldığı laboratuarlar ve atölyelerde hangi köpük türünün seçileceği tamamen o mekanda bulunan ve kullanılan kimyasal maddelerin içeriğine göre belirlenmektedir. Alkol türevleri kullanılarak yapılan üretim veya çalışmalarda kullanılacak köpük türü alkolde çözülmeyen ve söndürücü etkisini kaybetmeyen köpük türü olmalıdır. Protein bazlı, sentetik bazlı veya film oluşturucu köpüklü söndürme sistemleri de diğer alanlarda kullanılan türlerdir.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi ; yakıt buharı ile oksijenin temasını keserek, yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engelleyerek, yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırarak, yakıt yüzeyini ve çevresindeki metal yüzeyleri soğutarak işlev görür.

Köpüklü yangın söndürme sistemleri özelliklerine göre; protein bazlı, sentetik bazlı, film oluşturucu, alkole dayanımlı köpük çeşitleri olarak çeşitlendirilebilir.

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı BS EN 13565 Avrupa ya da NFPA11, NFPA16 Amerikan standartlarına göre yapılır. Bundan dolayı sistemin tasarım, test, kurulum, bakım, tadilat ve teknik servis desteğinin konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Köpük,  çoğunlukla, köpüklü yangın dolapları, köpüklü sprinkler sistemi, tank söndürme ve köpüklü monitör sistemi, köpük jeneratör sistemlerinde kullanılır.

Etkili Olduğu Yangın Türleri:

 • Ham petrol, gazolin, jet yakıtı, benzin, fuel oil, nafta yangınları.
 • Alkol, keton, ether, ester yangınları.

Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin kullanım alanları:

 • Yanıcı ve parlayıcı kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri
 • Kimya Fabrikaları
 • Boya Üretim ve Depolama Alanları
 • Enerji Üretim Alanları
 • Uçak ve Helikopter Hangarları
 • Kazan Daireleri
 • Endüstriyel Uygulamalar
 • Tank Çiftlikleri
 • Limanlar ve Tersaneler
 • Taşma Havuzları

 

Köpüklü yangın söndürme sistemleri genel şeması:

Köpüklü söndürme sistemi, bir köpük konsantresi ve su kaynağına bağlı özel bir boru sistemidir. Ayrıca bu sistem, çoğu A Sınıfı ve B sınıfı yangınları kontrol altına almak ve/veya söndürmek için uygun püskürtme cihazlarını gerektirir. Su kaynağı ile kontrol vanaları (Islak, Kuru, Baskın, Ön-tepkili ve Akış kontrol) ile otomatik algılama sisteminin de bulunduğu boşaltma cihazları arasındaki bir boru bağlantı sisteminden oluşur. Köpüklü söndürme sistemleri köpüklü su solüsyonunun korunan tesis içerisinde belirli bir tehlike alanına dağıtılması amacıyla tasarlanmıştır. Tipik tesisler çöp yakma tesisleri, lojistik merkezleri, uçak hangarları ve rafineri gibi alevlenebilir sıvı dökülmesi yangınlarının oluşabileceği alanlardır. Tehlikenin türü ve potansiyel boyutu püskürtme cihazı sayısını, köpük konsantresi türünü ve köpüklü su boşaltım hızı ve süresini belirler. Bazı alevlenebilir yanıcı maddelerin özellikleri daha fazla yoğunlukta ve özel köpük konsantresi gerektirebilir.

 Köpüklü söndürme sistemleri genel şeması:

Web Tasarımı ve Seo Çalişması 05380339039